O nas

Jednym z większych wyzwań, które stawiane są dziś podmiotom działającym na rynku, jest sprostanie wymogom z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering, AML). Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, poszerzyła krąg instytucji obowiązanych, jednocześnie zmieniając podejście do tworzenia systemów i realizacji obowiązków AML. „Risk-based approach” – podejście oparte na ryzyku, przerzuca na instytucje obowiązane ciężar dostosowania i wyboru sposobu wdrażania odpowiednich procedur i procesów AML.

Rodzi to wiele praktycznych pytań związanych z tym kto musi realizować obowiązki z nowej ustawy AML, a także jaki sposób ich realizacji będzie wystarczający dla zachowania odpowiednich standardów i uniknięcia odpowiedzialności za ewentualne naruszenia. Wsparciem w tym zakresie mogą być wytyczne międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń czy innych podmiotów, które aktywnie reagują na rozwój branży.

W związku z tym, mamy nadzieję, że niniejsza strona będzie pomocnym narzędziem do pozostawania na bieżąco z branżowymi nowinkami, ale przede wszystkim okaże się wsparciem w obraniu właściwego kierunku rozwoju wewnętrznych procesów AML. Postaramy się podzielić naszym doświadczeniem i różnymi perspektywami dotyczącymi AML – zarówno  osób przygotowujących wewnętrzną dokumentację i współpracujących z instytucjami obowiązanymi, jak i pełnomocników pozostających w kontakcie z organami.


17.03.2023

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

17.03.2023

Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML