Cyberprzestępczość

Do tej kategorii przestępstw zaliczane są w szczególności:

  • przestępstwa specyficzne dla cyberprzestrzeni, czyli takie, które tylko tam mogą być dokonane, np. nieuprawnione uzyskanie informacji – hacking, sabotaż komputerowy, ataki przeciwko systemom informatycznym, ataki typu DDoS, rozpowszechnianie złośliwych programów oraz łamanie zabezpieczeń oprogramowania – cracking, podsłuch komputerowy – sniffing itp.,
  • przestępstwa popełniane za pomocą technik komputerowych, np. oszustwa komputerowe, fałszowanie pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy, zbywanie własnego lub cudzego dokumentu stwierdzającego tożsamość, publikacja w Internecie nielegalnych treści w mediach elektronicznych, np. materiałów związanych z nawoływaniem do nienawiści rasowej, przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych w Internecie, podawanie się w Internecie za inną osobę, zakładanie fałszywych profili z wykorzystaniem cudzych danych osobowych itp.

Oczywiście najlepiej chronić się, by nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa, jednak równie ważna jest także wiedza jak postępować w takim przypadku. Do walki z cyberprzestępczością powołane zostały specjalne wydziały w każdej komendzie wojewódzkiej policji oraz komendzie stołecznej. Ponadto w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje biuro ds. walki z cyberprzestępczością, które także koordynuje współpracę w tej dziedzinie ze służbami innych krajów. Szybka reakcja i złożenie odpowiednich wniosków dowodowych może pozwolić na znaczną minimalizację strat, dlatego warto skorzystać w takiej sytuacji z pomocy profesjonalistów.


Brak wpisów