adw. prof. dr hab. Robert Zawłocki

Profesor nauk prawnych

Adwokat 

Niekwestionowany autorytet z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego. 

Tematyką karno-gospodarczą zajmuje się zarówno od strony teoretycznej jako wykładowca akademicki jak i praktycznej jako czynny adwokat.

Autor ponad 170 publikacji naukowych, w tym wielu kluczowych pozycji wyznaczających kierunki interpretacji przepisów prawa (np. Komentarz do Kodeksu karnego lub Systemu Prawa Karnego).

W obrębie jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje problematyka odpowiedzialności karnej przedstawicieli podmiotów zbiorowych. Posiada także znaczne doświadczenie procesowe jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych, w tym przede wszystkim w sprawach karnych gospodarczych.

Autor licznych opinii z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Brak wpisów