Michał Babicz

adw. Michał Babicz

Adwokat

Prawnik procesualista z ponad 10-letnimi doświadczeniem. 

Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem między innymi prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), jak również cyberprzestępczości.

Reprezentuje korporacje, instytucje finansowe, przedsiębiorców, kadrę zarządzającą, profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, występujących w postępowaniach karnych zarówno w roli oskarżycieli posiłkowych. Osobiście występuje również w tego rodzaju sprawach jako obrońca.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępczością zorganizowaną, tzw. białych kołnierzyków, przestępstw dotacyjnych, korupcyjnych, a także farmaceutycznych.

Nadzorował i prowadził audyty dotyczące kompleksowej oceny zgodności działalności korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorstw w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, praniu brudnych pieniędzy oraz cyberprzestępczości.

Entuzjasta nowych technologii. W obszarze jego zainteresowań leżą prace badawcze dotyczące sztucznej inteligencji (AI), funkcjonowania uczących się sieci neuronowych, technologia rejestrów rozproszonych (blockchain) i potencjał praktycznego zastosowania tych rozwiązań w branży prawniczej oraz prawne konsekwencje funkcjonowania w pełni autonomicznych robotów.

Laureat konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” w kategorii adwokat w województwie wielkopolskim.

Występował w roli eksperta współtworząc opinie prawne dla Związku Banków Polskich.

Jest członkiem Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Prowadził szkolenia między innymi z zakresu:

„Taktyki i techniki prowadzenia sporów sądowych 2018. Praktyczne warsztaty umiejętności miękkich dla prawników” – Rzeczpospolita

Występował jako mentor podczas:

Huge Thing (I edycja)

StartUp Sprint

Występował jako mówca TEDx:

„Prawo działa – czyli jak opuścić własną strefę komfortu” – TEDxKatowice 2017 

Występował jako prelegent Legal Market Day

„Sukces jest miarą naszych porażek” LegalMarketDay 2018

„Zarządzanie kancelarią prawną. Dynamiczny rozwój na przykładzie FILIPIAKBABICZ” LMD2015

 

Brak wpisów