adw. dr Łukasz Pilarczyk

Doktor nauk prawnych

ekspert z zakresu prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Zajmuje się przede wszystkim problematyką odpowiedzialności karnej członków zarządu za działanie na szkodę spółki. Aktywnie uczestniczy w sprawach karnych gospodarczych. Wieloletni wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. prowadzeniem spraw karnych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego oraz obsługą prawną projektów z zakresu przetargów oraz prawa budowlanego.

Umiejętne łączy pracę naukową z praktyką prawniczą.

Autor licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Brak wpisów