adw. dr Piotr Karlik

Doktor nauk prawnych 

Adwokat

ekspert z zakresu prawa karnego procesowego. 

prawem karnym gospodarczym zajmuje się zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Wykładowca akademicki, prowadzi także zajęcia dla aplikantów adwokackich WIA.

Autor kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Szczególnie interesuje się odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych, odpowiedzialnością członków zarządu i rad nadzorczych oraz szeroko rozumianą tematyką compliance.

W obrębie jego zainteresowań znajdują się także sprawy z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi instrumentami finansowymi, a także zagadnienia cyberprzestępczości

Prowadzi także liczne szkolenia dla kadry zarządzającej z zakresu odpowiedzialności karnej m.in. z tytułu wyrządzenia szkody w majątku spółki czy odpowiedzialności karno-skarbowej.

Autor opinii z zakresu prawa karnego.

 

 


17.03.2023

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML