dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć

Doktor habilitowany nauk prawnych 

wykładowca akademicki,

zajmuje się tematyką prawa karnego w tym także prawa karnego gospodarczego i skarbowego,

autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Brak wpisów