AML
EXPERT HOUSE
17.03.2023

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

W ciągu ostatnich kilku lat doszło do znacznych przeobrażeń rzeczywistości gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy zmuszeni zostali do wprowadzania coraz to nowych procedur wewnętrznych, które w założeniu mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak korupcja, pranie brudnych pieniędzy, mobbing itp. Wprowadzenie i utrzymywanie tych regulacji wiąże się z poniesieniem często niemałych kosztów, a w dalszej kolejności należy permanentnie aktualizować wprowadzone regulacje, oraz edukować kadry.

(więcej…)

Czytaj więcej
17.03.2023

Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML